Λουτρά «Παράδεισος» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Μπέη Χαμάμ).

Την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η επίσκεψη στα δημόσια λουτρά αποτελούσε μέρος της κουλτούρας των ανατολικών λαών. Εκτός από τον κύριο ρόλο τους που ήταν η προσωπική υγιεινή, τα Χαμάμ όπως λέγονται στην τουρκική γλώσσα, ήταν και μέρη χαλάρωσης και κοινωνικών συναντήσεων. Τα περισσότερα από αυτά, ήταν μοναδικά δείγματα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ομορφιάς. Ένα από τα πολλά που λειτούργησαν στην Ελλάδα, βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. … Συνεχίστε την ανάγνωση Λουτρά «Παράδεισος» στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Μπέη Χαμάμ).